Kutt i rapporteringstiden går ut over pasientene

foto