Hvor mange ulver skal vi skyte og hvilke kriterier skal gjelde? Det er den formelle kjernen i ulvestriden som ble utløst da miljøminister Vidar Helgesen (H) bestemte at det bare skal skytes 15 og ikke 47 ulver i Hedmark. Statsråden har fått en brottsjø av motstand, ikke minst i eget parti.

Det er usikkert om ulvesaken vil kunne avgjøre valget til høsten, slik Høyres representant fra Nord-Trøndelag, Elin Agdestein, frykter, men Helgesen og Høyre er i en skikkelig klemme. Med Ap, Senterpartiet og Frp kan det være flertall i Stortinget for å instruere miljøministeren.

Samtidig er ulvesaken blitt et symbol på, og et utslag av, den ulmende konflikten mellom by og bygd. Den føyer seg også inn i et mønster der folkelig mistillit til «eliten» blir tydeligere enn før. I begge tilfeller er det Senterpartiet som kan innkassere gevinsten. De opphetede reaksjonene etter beslutningen viser at ulvens skadepotensial ikke bare handler om sau og elg.

Rovdyrpolitikk er en krevende balansegang. Det er ikke så enkelt som å velge mellom å utrydde alle rovdyr eller la dem yngle fritt. Rovdyrforliket innebærer at antall rovdyr skal være på et minimumsnivå. Likevel er de mange nok til at de i noen deler av landet gjør store innhogg blant beitedyrene og forsyner seg merkbart av jegernes byttedyr.

LES OGSÅ: - Respektløst, mener Meråker-bonde

Den tidligere Høyre-statsråden Johan C. Løken mener i en kronikk i Klassekampen at Helgesens ulvevedtak er et utslag av fascisme og bondehat i departementene, og at lovavdelingen er «opplært til å bekjempe grunneierrettigheter». Denne formen for konspirasjonsteorier og krisemaksimering er neppe veien å gå når de krevende rovdyrspørsmålene skal løses.

Les også kommentaren "Ulven setter fyr i by mot land-konflikten"

Etter onsdagens møte med partiene bak det siste ulveforliket, holder Helgesen fast ved beslutningen, men sier at myndighetene vil se nærmere på om lnaturmangfoldloven åpner for å ta mer hensyn til sosiale eller økonomiske forhold.

Ulvestriden kan med fordel kjøles ned og må uansett løses med pragmatisme og politiske forlik. Vidar Helgesen må finne en akseptabel løsning innenfor loven. Kravet til forvaltningen av ulv og andre rovdyr i Norge er at den skal sikre bestander som overlever, samtidig som skadevirkningene skal være minst mulig.