Etter at fiskeriminister Per Sandberg reiste til Iran med sin norsk-iranske kjæreste, Bahareh Letnes, har det stormet rundt ham. Glem mulige interessekonflikter knyttet til Letnes' selskap i sjømatindustrien, og Sandbergs sløvhet når han glemte å informere sin arbeidsgiver om impulsreisen til Iran.

At Sandberg ikke har skjønt alvoret når han som statsråd blir kjæreste med en kvinne som åpent støtter og pleier kontakt med Ayatollah-regimet, tyder på at han er uskikket til embetet.

LES ARTIKKELEN: Sandbergs kjæreste søkte opphold fordi hun skulle tvangsgiftes til 60-åring

Med tidligere leder for e-tjenesten Kjell Grandhagens opptreden på Dagsrevyen torsdag, ble alvoret utvetydig. De siste årene har både e-tjenesten og PST fremhevet trusselen fra Iran. Helt siden den islamske revolusjonen i 1979 har regimet stått i klinsj med Vesten. Med mål om økt makt fisker Iran i rørt vann i et urolig Midtøsten, med militær aktivitet i Syria, Libanon, Irak og Jemen.

Til tross for atomavtalen fra 2015, som USA trakk seg ut av i år, la Iran aldri ambisjonene om å bli en atommakt på hylla. Landets missilprogram, med utviklingen av langdistanseraketter som mange mener er laget for å bære kjernefysiske stridshoder, har fortsatt. Når et knippe iranske vitenskapspersoner og studenter har måttet reise fra Norge i senere år, er det på grunn av mistanker om spionasje som kan bidra til at regimet videreutvikler sin våpenteknologi.

Visst er persere et flott folk, som Sandberg sier. Sjelden er forskjellen mellom folk og regime større enn tilfellet er for Iran. Betegnende nok skyr de fleste norsk-iranere den iranske ambassaden i Oslo, som de anser som en representant for det undertrykkende islamistiske regimet de flyktet fra.

Men som den norsk-iranske journalisten Mina Ghabel Lunde påpeker i et innlegg i Dagbladet torsdag, skiller Letnes sin historie seg fra de fleste eksil-iraneres. Selv om Letnes flyktet fra Iran, tar hun i dag aktivt del i arrangementer i ambassadens regi. At hun på sosiale medier i 2017 viste frem sitt iranske pass etter å ha stemt på president Hassan Rouhani, levner liten tvil om at hun støtter preste-regimet.

Man kan ikke skrive om Iran uten å nevne den begredelige menneskerettighetssituasjonen i landet. Blant de rundt 500 som henrettes årlig, er det mange mindreårige som straffes for mindre alvorlige narkotikaforbrytelser. Journalister, menneskerettighetsaktivister og politisk opposisjonelle som ikke passer inn i presteskapets konservativt religiøse rammeverk, forfølges systematisk.

I 2008 advarte visepresidenten i Europaparlamentet, Alejo Vidal-Quadras, i et brev til justisminister Knut Storberget mot at Iran sender etterretningsagenter til europeiske land i ly av å være asylsøkere. Martin Bernsen fra Politiets Sikkerhetstjeneste bekreftet da kjennskap til slik spionasje rettet mot eksilmiljøer og opposisjonelle.

LES KOMMENTAREN: Det er alvor nå, Sverige

At islamisme-kritikeren Per Sandberg kan være kjæreste med en kvinne som støtter en sjiaislamsk yppersteprest som Rouhani, rammer først og fremst hans troverdighet som politiker. Partikollega Christian Tybring-Gjedde har bedt statsminister Erna Solberg om å vurdere Sandbergs rolle i regjeringen. Frp-kollega Mazyar Keshvari, som selv er iransk flyktning, har krevd at Sandberg må vurdere sin fremtid i Frp etter det han omtaler som "hvitvasking av et terrorregime".

Sett i lys av at Iran er et verstingland som utpekes som en sikkerhetstrussel mot Norge, er det svært forbausende at Per Sandberg ikke legger seg langflat og beklager at han som statsråd ikke har tatt kontakt med sikkerhetsmyndighetene for å forsikre seg om at hans kontakt med Iran ikke setter rikets sikkerhet på spill.

Det blir opp til statsminister Erna Solberg å vurdere hvilke konsekvenser dette får for Sandbergs fremtidige rolle i regjeringen. Forsøket på bagatellisering tyder på at Sandberg ikke har skjønt alvoret i saken og at han er uskikket til embetet som statsråd.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Fiskeriminister Per Sandberg er i hardt vær etter at han reiste til Iran med sin norsk-iranske kjæreste, Bahareh Letnes. Foto: Christine Schefte