Når Norge går bra, blir det dyrere å ha gjeld

foto