Ansiktet til fastlegen er som oftest folks første møte med helsetjenesten. De ivaretar 90 prosent av befolkningen til bare litt under fire prosent av helsebudsjettet. De sitter med et enormt ansvar for min og din helse. Mange fastleger opplever å ha lange arbeidsdager, jobber i en krevende økonomisk situasjon og oppgavene deres blir flere og flere. Nyutdannede leger sier rett ut at de er motvillig til å gå inn en slik jobbhverdag.

LES KRONIKKEN: Du kan miste fastlegen din

Når vi i tillegg vet at en tredjedel av dagens fastleger er over 55 år ser vi konturene av noe som kan bli et virkelig stort problem om få år. Legeforeningen mener at denne demningen vil briste innen tre til fem år.

Det slås derfor alarm i hele landet. Vi har i lang tid sett oppslag fra både byer og distrikt der det ropes varsko om en ordning som vakler. Allmennlegeforeningen rennes ned av bekymringsmeldinger. Nasjonalt senter for distrikts- medisin gjengir saker fra Bergen, Harstad, Skien, Stavanger, Trondheim og Sogn og Fjordane. Adresseavisen har skrevet om «Trønderopprøret» i flere utgaver, og skrevet på lederplass at fastlegeordningen må styres bedre. Og at fastlegene må samarbeide mer med kommunene. Rekrutteringssvikten til fastlegeyrket rammer mange hundre tusen innbyggere. Og nå nylig er det avdekket av nært en av tre kommuner at de i løpet av de siste tre årene har leid inn allmennlege fra byrå.

LES OGSÅ: Fastlegeordningen er avhengig av tilskuddet per pasient, og det må økes

Alle peker på det samme, en fastlegeordning som er så presset at det er behov for politiske strakstiltak.

Det er ikke noen tvil, vi står overfor en varslet fastlegekrise. Det haster med å øke rekrutteringstakten og sikre stabilitet i fastlegeordningen.

En rekke kommuner har tatt grep ved å opprette utdanningsstillinger eller gjennomføre forsøk med rekrutteringsmodeller. Levanger kommune har igangsatt et prosjekt der medisinstudiet på NTNU og Levanger og Namsos sykehus samarbeider med Levanger kommune. En god modell hvor utdanningskapasiteten i distriktene økes, med mer praksis i studiet enn normalt. Medisinstudentene får erfaring som kan bidra til at flere ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten.

Men kommunene trenger hjelp til å legge til rette for dette, og det må settes av midler til gjennomføringen.

Videre må vi se på helheten og Arbeiderpartiet mener at en evaluering av fastlegeordningen må gjennomgå listelengde, finansieringsordningen og oppgavene som blir pålagt fastlegene.

Kortere pasientlister vil gi en bedre kvalitet på fastlegetilbudet. Det vil koste, men at pasienter får riktig hjelp til riktig tid og av riktig personell kan innebære gevinster andre steder i statsbudsjettet.

LES OGSÅ: Fastlegeordningen må styrkes- ikke bare styres

Det er derfor rasjonelt å bruke mer av helsebudsjettet på fastlegene som er det medisinske leddet før pasientene blir så syke at de trenger sykehusbehandling. Med tanke på utviklingen der vi lever lenger med sykdom og vi blir flere kronikere med sammensatte lidelser, må det en bedring av den nære helsetjenesten til. Folk blir syke der de bor, ikke på sykehus. Finansiering av fastlegeordningen er nøkkelen for å sikre tjenesten. Mange distriktskommuner må subsidiere fastlegedriften utover det staten legger til grunn i fastlegeordningen, for å kunne rekruttere og beholde leger.

Dette burde stått øverst på en helseministers agenda, men lite skjer. Bent Høie sitt svar, for utenom å be kommunene ta mer ansvar, er et pilotprosjekt med primærhelseteam i seks kommuner. Det er ikke engang et plaster på såret ovenfor utfordringene vi står ovenfor.

LES OGSÅ: I sin leder 25. oktober 2017 presenterer Adresseavisen følgende analyse:

Helseministeren bør reetablere det sentrale samarbeidsutvalget mellom staten, Legeforeningen og KS som representerer kommunene. Det er viktig at de sentrale partene i fastlegeordningen setter seg sammen og ser på de samlede rammene for fastlegeordningen herunder også legevakt.

Arbeiderpartiet vil snarest starte arbeidet med å styrke primærhelsetjenesten og sikre en god rekruttering av fastleger for fremtiden. Fastlegen er grunnpilaren i helsetjenesten vår. Uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra i landet har vi rett på den samme tilgjengelige legehjelpen. Det er en verdi som verdt å bevare.

Hør våre kommentatorer snakke om overgrep, krenkelser, Nobelkomiteen og valgundersøkelsen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Ingvild Kjerkol (Ap) Foto: Rune Petter Ness