Ocean Space Centre følger plan- og bygningsloven

foto