Hva med hun som var skolelei, og han som slet med psyken? Fortjener ikke de en plass på nærskolen?

foto