Vindkraftutbygging på Fosen er ikke noe å feire

foto