En felles dugnad for våre fremtidige kolleger?

foto