Hvordan opplever eldre som mottar kommunale helsetjenester livet med covid-19?

foto