Nei til kystsoneplaner med ensidig fokus på fiskeoppdrett

foto