Svartlamo-beboerne kan selv bygge og drive hotell

foto