Leser i Adresseavisen at det nå blir gratis med kirkevielse i Trondheim. Før kostet det mellom 8000 og 12000 kroner. Dette synes Pensjonistpartiet er hyggelig, men hvorfor kan ikke begravelse også være gratis. Det er dyrt å dø i Trondheim.

I en annen avis leser man at døden er en stor business i Norge og at det koster minst 24000 kroner å begrave sin kjære. En gjennomsnitts begravelse ligger på nesten 40000 kroner.

Samtidig leser man at enkelte ikke har råd til gravstein. Er det slik vi ønsker at det skal være i et av verdens rikeste land? Det oppfordres også fra Forbrukerrådet i samme reportasje at det er greit å prute på begravelsestjenester. Hvem ønsker å prute når man mister sin kjære? Man har vel annet å tenke på i en tung stund.

Pensjonistpartiet vil arbeide for å gjeninnføre gravferdsstøtten uten behovsprøving og oppjustere den til 40000 kroner. Håper også andre partier kan følge etter slik at dette forslaget kan bli vedtatt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter