I en kronikk i gårsdagens utgave av Adresseavisen argumenterer han for at det er på tide å tenke nye tanker om Trondheims kulturhus.

Husets brukere er ikke fornøyd med Olavshallen slik den er i dag. Trondheim Symfoniorkester ønsker seg mer plass, Musikkonservatoriet ønsker seg ut, kulturskolen trenger også mer plass. Både brukere og Steen mener at sambruksmodellen mellom kommersiell og kulturell aktivitet ikke har vært spesielt vellykket.

Olavshallen ble åpnet som Trondheims nye storstue i 1989. Den har vært og er fortsatt arena for store kulturelle opplevelser og begivenheter. Etter 25 år er behovet for oppgradering stort, og det er dette som er utgangspunktet for Steens kronikk. Han mener at Olavshallen ikke er et kulturhus for fremtiden, og at det vil være feil å bruke store summer på oppgradering og ombygging. I stedet bør kommunen starte planleggingen av et helt nytt kulturhus på Nyhavna, skriver Steen.

Tanken er spennende. Olavshallen ligger inneklemt mellom verneverdige tregårder. Trondheim har et kulturhus som ikke kan utbygges uten at det kommer i konflikt med andre kulturelle interesser. Olavshallen fremstår i dag som et lite inviterende bygg, skriver Steen, og føyer til at hallen mangler både forplasser og byentreer.

Når Nyhavna en gang blir frigjort til byutvikling, vil et nytt kultur- og konserthus ved fjorden kunne bli en perle i den nye bydelen. Her vil det være plass til utvidelser, og her vil et kulturhus med stor aktivitet både på dag- og kveldstid bidra sterkt til å skape et miljø som lever også etter kontorenes stengetid. I mellomtiden kan man bruke et mindre beløp på å foreta de nødvendigste oppgraderingene av Olavshallen.

Det er mange skjær i sjøen før et eventuelt nyttkulturhus er på plass. Økonomien er den største bøygen. Men en god idé er lansert. Det er opp til politikere og planleggere å se nærmere på den.