Skal folk med rusavhengighet stå uten behandlingstilbud?

foto