Hisser til bråk med forsøk på å kuppe valget

foto