Det er på tide å lovfeste retten til å eie et hjem

foto