Et nytt museum for kunst og design skal løfte blikket

foto