foto

Taxfreeordningen er et underlig unntak fra den ellers så restriktive norske alkoholpolitikken. Ikke bare kan vi kjøpe alkohol døgnet rundt, det er nesten ikke mulig å komme seg ut av et fly uten å sluses innom sprit- og vinhyllene. Og det fungerer. Hver syvende vinflaske i Norge selges nå uten skatter og avgifter. På dette taper staten opp mot fem milliarder kroner årlig.

Det er sjelden at en avgiftslettelse mangler så totalt en fornuftig sosial eller grønn begrunnelse. Tvert imot er taxfree en urimelig belønning av de såkalte klimaverstingene. Kvotene bidrar til å gjøre flyreiser billigere. En full vinkvote innebærer skattelette på 265 kroner hver tur. For dem som reiser mye, kan beløpet bli betydelig. Paradoksalt nok tilbyr vi de samme reisende å kjøpe CO2-kvoter for å gjøre det litt mindre attraktivt å fly.

Det finnes ett vektig argument for ordningen. Taxfreesalget er en viktig inntektskilde for Avinor som blant annet brukes til å finansiere ulønnsomme flyplasser. Det er imidlertid en tvilsom praksis. Samferdselspolitikk bør være frikoblet fra alkoholpolitikk. Vi kan ikke gjøre oss avhengig av taxfreesalg for å opprettholde flyplasser.

Taxfreeordningen er naturlig nok populær, og det kreves politisk mot å fjerne den. Både den forrige og den nåværende regjeringen har ikke gjort annet enn å utvide kvotene. Så sent som 1. juli i år ble det lov å ta ytterligere halvannen liter vin avgiftsfritt inn i landet, for dem som vil droppe sigarettene. Samtidig opplevde Vinmonopolet for første gang på 17 år nedgang i omsetningen. Det skyldes ikke at vi drikker mindre.

Norge bør, som resten av EU, avvikle hele ordningen. Den bryter med alle andre politiske målsetninger. Et mer realistisk alternativ er likevel å la Vinmonopolet overta alkoholsalget på ferjer og flyplasser. I dag dominerer selskapet Travel Retail Norway taxfreehandelen på de store flyplassene.

Det er meget uheldig dersom vi også lar den uforståelige taxfreeordningen svekke en av våre suksesser, Vinmonopolet.