Drakstvegen FV 6674 er ca 9 km lang og starter der Jonsvannsveien og Bratsbergveien møtes ved Jonsvatnet og den ender opp i grenda Draksten i Selbu kommune. Dette er en såkalt blindveg, da den stopper innerst i grenda og er således eneste mulighet for adkomst til og fra.

LES OGSÅ: Her passerer 200 lastebiler i døgnet

Draksten grenser mot Trondheim kommune og det er korte avstander både til flere av Trondheims bydeler, Klæbu og Malvik. Drakstvegen blir i tillegg til all nødvendig ferdsel av fastboende samt skolebuss i rute tur/retur daglig, også brukt av turfolk, spesielt på vinters tid for skigåing fra Saksvikvollen og hytteeiere.

LES OGSÅ: Frykter for de nye hvileplassene for lastebilsjåførene på Klett

Nå er vi innbyggerne i Draksten bekymret. Villmannskjøring forekommer stadig oftere og oftere. Det har også tidligere år vært tilfeller av grisekjøring etter Drakstvegen, spesielt etter mørkets frambrudd og da mest på sene kvelder og om natta. Men nå i vinter har det vært spesielt ille. Det startet straks snøen la seg i høst og villmannskjøringa har eskalert utover vinteren. Veien ser ut til å ha blitt et yndet sted til utløp for fart og spenning av unge mannlige bilførere, der hensikten er å kjøre sikksakk mellom veikantene i stor fart, skrense, kjøre på tvers gjennom svingene o.l.

Vi ser stadig stygge bilspor og tegn på at det har vært herja etter vegen når vi kjører på jobb om morgenen. Det har vært mange utforkjøringer, det har vært sammenstøt og flere ganger materielle skader.

LES OGSÅ: Busstilbud med merkelige utslag

Bare for noen uker siden var vi vitne til villmannskjøring midt på lyse dagen, godt planlagt tydeligvis, da det var følgebil med og manøvrering av en drone i lufta som skulle filme galskapen. Vi har også vært i kontakt med folk som bor langs Jonsvatnet, det er observert mye stygg kjøring både der og over Jervskogen, så det er tydelig at råkjøringa fortsetter til «utøver-en» nærmer seg hjemmet.

Politiet er kontaktet mange, mange ganger. I de fleste tilfeller hevder de at de ikke har mulighet for å komme til unnsetning, da blir vi stående alene midt i situasjon og eneste mulighet er da å skrive skademelding. Det er ikke tilfredsstillende og vi føler at vi får for lite hjelp fra politiet sin side. De få gangene politiet har vært villig til å komme har det endt med at de har «snakket ungdommene til rette», så vidt oss bekjent er det ikke oppretta en eneste sak.

LES OGSÅ: Ta bussen tilbake til byen

Faren for ei alvorlig ulykke er stor. Det er skremmende å sjå unge menns holdninger til sikkerhet, risiko og kriminalitet i trafikken ( det er utelukkende unge menn som er påtruffet). Det er å håpe at dere ungdommer som driver denne form for aktivitet leser dette og kanskje tenker over farene dere setter andre og dere selv i.

Kjære foreldre: Vær interessert, spør og bry deg hvis du mistenker at din sønn er en av de som driver denne form for «sport».

Vi ønsker sterkt at politiet vil prioritere å slå hardere ned på denne uvettige kjøringa, et synlig politi i området virker forhåpentligvis forebyggende.