Det er nødvendig med opprustning av byrom og modernisering av Trondheims trafikkårer. Vi har uttrykt støtte til prøveprosjekt med miljøgater for å gi bedre plass til syklister. Store fornyelsesprosjekt vil nødvendigvis gjøre områder mindre tilgjengelige i en periode. Et spørsmål som melder seg for mange som legger turen innom Trondheim i disse dager er likevel: Må det være så stygt?

Denne uka startet arbeidet med å gjøre Olav Tryggvasons gate om til miljøgate. Vi støtter dette prøveprosjektet og håper og tror det blir mer vellykket enn de første dagene med redusert framkommelighet for biler og busser. Venstres Erling Moe sa torsdag i bystyret at gata nå nesten fremstår som en krigssone. Det har han dessverre helt rett i.

foto
Miljøgate som krigssone: Olav Tryggvasons gate er i ferd med å bli miljøgate med færre kjørefelt og bedre plass til syklister. I mellomtiden ser det nesten ut som en krigssone, skriver Adresseavisen på lederplass.

Folkets Hus ser i disse dager ut som en terrorsikret ambassade, mens Byhaven ser ut som om den er rustet for gatekamper. Tegninger av hvordan gata etter planen skal se ut fra juli av, ser heldigvis langt mer innbydende ut. Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved om overgangsperioder i byens hjerte og trafikkårer ikke kan presenteres noe mer innbydende.

Torget har vært en anleggsplass siden i fjor. Det ligger som et gapende, inngjerdet hull, i møte med turister og fastboende. Prosjektet skal være ferdig til sommeren 2020. Mange byer som har gjort lignende ombygginger har lyktes bedre i å pakke inn byggeplass og gi forbipasserende bedre innblikk i hva vi kan se fram til når det omsider blir ferdig.

Spredte tegninger på størrelse med en middels stor flatskjerms-tv og noen plansjer foran anleggsbrakker gjør ikke det beste ut av byens stengte storstue. På anleggsgjerdet vis-à-vis Stiftsgården henger et banner med informasjon til turister om severdigheter, med piler til Gamle Bybro og Kristiansten festning som peker i helt feil retning mot Ravnkloa(!).

Oppussing skaper nødvendigvis rot, men det bør være mulig å gjøre overgangsperiodene noe mer publikumsvennlige og innbydende her i trivelige Trøndelag.