Tankegodset som førte til folkemord, døde ikke

foto