Nesten fem uker etter stengingen er det likevel svært mange som kjører ulovlig. Før politiet begynner å bøtelegge bilister som ikke respekterer det nye kjøremønsteret, bør kommunen se om skiltingen kan bedres.

At privatbilister kjører ulovlig, er ingen overdrivelse. Bare i løpet av noen minutter på blanke formiddagen onsdag var det et dusin med sjåfører som brøt påbudet i begge kjøreretninger.

Miljøpakken, som står bak miljøgata, slår nå alarm. Bussene blir forsinket og biltrafikken gjør det mindre attraktivt for folk å bruke gata. Ledelsen mener den ulovlige kjøringen truer prøveprosjektet, og vil be politiet om hjelp hvis den fortsetter. De vurderer også be politikerne om å innføre mer restriktive tiltak.

Samtidig er det forståelig at bilister kan bli forvirret. Det er påbudt kjøreretning opp Søndre gate fra begge retninger, og inn Jomfrugata for biler som kommer østfra. Selv om det er skiltet med piler, er det ikke enkelt å forstå at dette er en miljøgate med gjennomkjøring forbudt. Når kjøremønsteret er så stykkevis og delt, tar det tid før det setter seg.

Hvis bilistene ikke respekterer det nye kjøremønsteret, vurderer Miljøpakken å lansere tiltak som i større grad rensker gata for privatbiler. Et tiltak kan være å stenge Bakke bru for biltrafikk inn mot sentrum, samt fjerne muligheten til å kjøre deler av gata. Politikerne frykter på sin side at stenging av Bakke bru er negativt for handelsnæringen. Før sommeren ble det derfor bestemt at brua holdes åpen for privatbiler.

Vi støtter prosjektet med miljøgate. Med benker, bord og sykkelstativ har Olav Tryggvasons gate allerede blitt et bedre sted å være for gående og syklende. Mindre gjennomgangstrafikk og lavere utslipp vil også på sikt gjøre Midtbyen mer attraktiv. Skal miljøgata ha noen mening, må imidlertid bilistene respektere det nye kjøremønsteret. Bedre skilting som forteller at dette er en miljøgate med gjennomkjøring forbudt, bør kunne redusere ulovlig kjøring noe. Hjelper ikke det, må pisken hentes fram i form av politikontroller og bøtelegging.