På side to i den nye rutetabellen som vi alle har fått i posten, er overskriften «Velkommen til AtB», men er vi egentlig velkommen til AtB? Videre står det litt om hvilket ansvarsområde AtB har i arbeidet med å skaffe Sør-Trøndelag kollektivtransport, der står det som følger; «vårt ansvar er å planlegge, bestille og markedsføre kollektivtrafikken i fylket. Dette skal vi gjøre på en slik måte at tilbudet blir attraktivt, samordnet og miljøvennlig.»

Jeg har selv nå i et halvt år gjort meg kjent med hva disse verdiene egentlig betyr, og jeg må si at jeg ikke uten videre er imponert over hva jeg har opplevd. Jeg studerer økonomi og ledelse, og enhver som er utdannet innen økonomi og organisasjonsfag bør være klar over at om en bedrifts verdier ikke samsvarer med det produktet man leverer, så har man mislyktes. Jeg har ingenting å utsette på betjeningen på de bussene jeg har besøkt i løpet av det halve året, det jobber en gjeng flinke, hyggelige og serviceinnstilte personer for de operatører som kjører på vegne av AtB. Men dette hjelper ikke, skal man kunne bli tilfreds med kollektivtilbudet så må det eksistere et godt tilbud.

Det tilbudet jeg får presentert i rutetabellen med denne teksten som innledning, er rett og slett skammelig dårlig. Det er en rasering av kollektivtilbudet. Man kan ikke i sin villeste fantasi påstå at dette tilbudet er attraktivt. Tilbudet ut til de plassene i fylket vårt som ligger lengst ifra Trondheim, er ikke-eksisterende. Utviklingen man ser bare fra den forrige tabellenen og til denne er svært urovekkende. Jeg er selv best kjent med tilbudet mellom Trondheim og Oppdal, dette var før siste endring altfor dårlig, og med disse endringene har jeg nesten ikke ord for hvor elendig tilbudet blir. Med kun fire avganger fra Oppdal til Trondheim i hverdagene, og fem i retur har man et tilbud som ikke er verdig Oppdals befolkning. Det er dessverre slik at mer og mer blir sentralisert inn mot byen og da må man ha et attraktivt kollektivtilbud skal man få folk til å bosette seg utenom byen og vekstaksen mellom Orkanger og Malvik.

I helga blir det om mulig enda mer skammelig. Oppdal er en stor turistdestinasjon og med mye folk skal til og fra Oppdal i helgene, skulle man tro at AtB legger opp til at flest mulig får benytte kollektivtransport, men dette er ikke tilfelle og dermed er ikke AtB lenger miljøvennlig heller.

AtB er hundre prosent eid av fylkeskommunen, og hvordan våre folkevalgte kan sitte og se på denne raseringen er uforståelig. Jeg forstår at AtB må spare penger med de tall de leverer, men dette er ikke den riktige måten å gjøre det på. Hvordan kan et selskap som har som mål å: «…gjøre det enkelt å reise kollektivt, og å tilby et kollektivtilbud som er best mulig for flest mulig», være så opptatt av å skape et så dårlig tilbud som mulig? AtBs verdier og mål samsvarer ikke med det produktet man leverer.

Ola Husa Risan (20)

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Senterungdommen og leder for Oppdal Senterungdom

Vil du skrive til Snakk ut? Fyll inn skjema her, send leserinnlegget ditt på mail til snakkut@adresseavisen.no eller en SMS til 07200 med kodeord snakkut.