Med lengre førstegangstjeneste, felles ledelse for Hæren og Heimevernet og økt tilstedeværelse i nord, vil landmaktutvalget styrke vår forsvarsevne mot en mulig trussel i nord.

Hæren er dårlig rustet til å forsvare oss mot et militært angrep. Den klarer ikke å forsvare mer enn en middels stor kommune i kort tid, før vi må få hjelp fra våre allierte. Anbefalingene fra landmaktutvalget kompletterer langtidsplanen for Forsvaret som ble vedtatt av Stortinget i fjor.

Vil du ha ukas meninger fra Adresseavisen gratis i innboksen? Meld deg på vårt nyhetbrev via denne lenken

De foreløpige anbefalingene fra utvalget går ut på å innføre 16 måneders verneplikt og en større grad av spesialisering for soldatene enn vi har i dag. De som tjenestegjør i avdelinger med stående beredskap, bør ha lengre tjeneste enn de som skal til Garden eller på vakttjeneste. Utvalget foreslår også hyppigere repetisjonsøvelser for soldatene og en felles rekruttskole lagt til Skjold i Troms.

Dette bør ikke være kontroversielt. Lengre tjenestetid for en del av soldatene betyr at Forsvaret får mer igjen for det som er investert i opplæring på avansert militært utstyr. I dag forsvinner et flertall av soldatene ut i det sivile når de har fått sin grunnleggende militære opplæring. Vi har en hærreserve som kun finnes på papiret. Dersom utvalget får det som det vil, kan vi få en reservestyrke på 3000 innsatssoldater som kan være stridsklare innen to døgn.

Derimot vil det nok bli mer debatt om forslaget om å samordne Hæren og Heimevernet under en felles ledelse. Utvalget sier at dagens heimevern ikke har noen reell kampkraft mot en teknisk avansert motstander. Heimevernet, Garden og grensevaktene i Finnmark er i dag ikke trent til å gjennomføre operasjoner sammen med andre forsvarsgrener. Det er tanken at Heimevernet skal beholde sin interne kommandostruktur. En slik endring bør støttes. Under en felles ledelse vil hær og heimvern kunne samordne sine ressurser og øvelser på en mer rasjonell måte enn i dag.

Den nye sikkerhetssituasjonen med økt aktvitet i nordområdene, og et mer aggressivt Russland, er bakgrunn for mange av forslagene fra landmaktutvalget. Det vil være naivt å ikke innrette seg etter dette.