Det undrer meg at du som kommunal høyrepolitiker Yngve Brox, bekymrer deg over en utvikling hvor private aktører etablerer ulike tilbud som bidrar til å bremse en bekymringsfull epidemi av overvekt i dagens samfunn. Med overvekt følger både type-2-diabetes, betennelsesplager, smerter, hjertekarsykdom, psykiske helseplager og økt risiko for kreft. Nasjonale politikere, med helseminister Bent Høie i spissen, er alvorlig bekymret og kaller epidemien av overvekt og fedme for en trussel mot samfunnet. Mer enn halvparten av oss, hele 53 prosent, er nå overvektige, like mange som i USA. Internasjonale forskere som følger vektutviklingen i 188 land i verden, ser på vektutviklingen i Norge med bekymrede øyne. Fedre og overvekt er blant vår tids største helseproblem.

Med overvekt følger livsstilssykdom, svekket livskvalitet, redusert arbeidsevne og betydelig økt behov for ulike helsetjenester. Omkring 70 prosent av fastlegebesøkene her i landet skyldes nå livsstilssykdommer. Selv med medikamentbudsjetter som kryper inn i himmelen, greier vi ikke å skape en helsetjeneste som klarer å løse dette problemet ved å reparere. Bare i 2014 økte legemiddelforbruket i Norge med hele 9,2 prosent. Her må det forebygges. Vi må få hjelp til å endre våre levevaner.

Mens Yngve Brox bekymrer seg over konkurranse mellom private aktører som VG`s vektklubb, Grete Roede og andre, mener jeg det er plass til flere som ønsker å bidra når folkehelsen trues av stillesitting og dårlig mat. Jeg undrer meg over kritikken fra deg Brox som verken er fagmann på området eller sunnhetsapostel, og som skriver at du er opptatt av matlaging, men ikke av kosthold. Allikevel hilser jeg ditt engasjement velkommen. Det er flott om ditt engasjement og debatten kan lede til at flere politikere engasjerer seg på et område som til nå er stemoderlig behandlet. Vi trenger betydelig økt engasjement skal vi løfte kvaliteten på maten i det offentliges institusjoner og serveringssteder, slik at maten som tilbys i barnehager, skoler, sykehjem og sykehus er i tråd med helsedirektoratets egne kostråd. For småspiste barn, syke og eldre er næringsrik mat ekstra viktig skal man sikre optimal utvikling og helse.

Forebygging er det viktigste grepet, ifølge helseministeren, skal man snu utviklingen og skape bedre helse for folket. Kunnskap om sunn mat må formidles på en inspirerende og engasjerende måte slik at folk får lyst til å endre sine vaner. Når folk forstår at sunne matvaner verken handler om kaloritelling og forsakelse, men om rene råvarer og mer nytelse vekkes nysgjerrigheten og flere motiveres til endring. Gjennom 25 år som lege, de siste 20 år i rusfeltet, er det nettopp nøkkelen som motiverer til endring hos den enkelte vi søker. Og det er beundringsverdig hvilken jobb den enkelte da gjør og hvilke resultater som oppnås, støttet av veiledning, gode verktøy og motivasjon.

Gjennom disse årene har jeg som lege praktisert kostholdsbehandling som ledd i rehabilitering og behandling i klinikk. Jeg har fulgt kostholdsforskningen og tatt legeforeningens legekurs i behandling av sykelig overvekt. Jeg erfarte betydelig effekt av relativt enkle kostholdsgrep, og ble engasjert til å skrive mine første to bøker «Mat med mer» og «Mat til sins» som verktøy også andre kunne benytte. I 2012 kom helsedirektoratet med en veileder (IS-1972) som påla alle offentlige pasientinstitusjoner å tilby individuell kostholdsveiledning som ledd i rehabilitering og behandling.

Skal veilederen være verdt mer enn papiret den er skrevet på, må den følges opp politisk med økte matbudsjetter og flere ansatte med ernæringskompetanse. Da med kompetanse både omkring sunne matvalg og verktøy som motiver til endring.Nettopp her er det mine enkle byttetriks og morsomme historier nytter, Yngve Brox. Folk flest greier ikke å følge helsedirektoratets råd om å «begrense sukkerinntaket til ti prosent av kostens energiinnhold». Men de kan greie å bytte ut sukkeret, som forstyrrer tarmfloraen, svekker immunforsvaret, fremskynder aldringen, skaper betennelser, overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdom, med fornuftige mengder honning, som bidrar med det motsatte. Honning er prebiotisk Brox, og styrker tarmfloraen, immunforsvaret, demper betennelser og bedrer fettforbrenningen. Det samme gjelder bytte av moderne hvete, hvit ris og pasta til mer næringsrike alternativ. Og et mer smaksrikt uraffinert mineralsalt gjør det enklere for folk å kutte sitt saltinntak ned til fornuftige 3-5g per dag.

Jeg synes det er beklagelig at du bruker ord som «kynisk» om mitt engasjement for å formidle kunnskap og metoder som inspirerer den enkelte til å gjøre bedre livsstilsvalg. At jeg skaper min egen arbeidsplass og i tillegg kan bidra med sosialt enttrepenørskap i form av gratis dataverktøy og foredrag til barnehager og skoler. Jeg møter mennesker hver eneste uke som har fått et nytt liv ved hjelp av mine bøker og metoder. Det rører mitt hjerte når jeg møter barn og unge som er blitt betydelig bedre av uro, konsentrasjonsproblemer og psykiske helseplager. Eller voksne som har blitt kvitt kroniske helseplager de har slitt med i mange år.

Jeg ønsker engasjementet ditt velkommen Yngve Brox, vi trenger helseengasjerte politikere, skal vi snu den alvorlige utviklingen med overvekt og sykdom og bidra til at alle kan få best mulig helse og livskvalitet.Min lidenskap og mitt engasjement for å hjelpe slokner aldri. Jeg jobber hver eneste dag for at alle skal kunne nyte den beste utgaven av seg selv.

Det ønsker jeg også for deg, Yngve Brox.