Å stenge ned skolene før jul er en lettvint og ufornuftig løsning

foto