Ønsker vi at Bjørn Rune Gjelsten skal eie naturen vår?

foto