LO om Midtbyen og kommunevalget: FrP går mot fagbevegelsen

foto