Hva forstår disse rettens folk om reindrift og urfolks kultur?

foto