Pandemien har vist oss verdien av reiseliv og kultur

foto