Det er gamle kjente som mandag avgjør om de skal slå seg sammen. Det er ikke mer enn drøye to år siden det sist var folkeavstemning om kommunesammenslåing mellom de to fosenkommunene Ørland og Bjugn. Da sa et overbevisende flertall i Ørland ja til å slå seg sammen med Bjugn. Problemet var at det var omtrent akkurat like mange i Bjugn, 64 prosent, som sa nei til Ørland.

Daværende ordfører Arnfinn Astad (Ap) var en sterk og iherdig motstander av sammenslåing. Det gikk så langt at Bjugn ble kalt «Astadistan» på folkemunne, og han fikk som ventet folket med seg. Ordførere får som regel det. Derfor ble planene lagt i skuffen, til ørlendingene og daværende senterpartiordfører Hallgeir Grøntvedts store skuffelse. Og det med god grunn. Med så store likheter og med bare ti minutters kjøretur mellom de to rådhusene, er det et sted alt ligger til rette for en sammenslåing.

Mye har skjedd i Bjugn de to årene. Nå ligger det an til å bli et klart ja-flertall i den tidligere nei-bastionen. Astad ga seg som ordfører og er blitt erstattet av partifellen Ogne Undertun, som har hatt en langt mer avslappet holdning til sammenslåing enn sin forgjenger. Men det er ikke bare personkabalen som er endret. Mens den forrige avtalen la opp til at kommunesenteret skulle ligge på Brekstad i Ørland kommune, har man nå blitt enige om at Bjugn og Botngård skal få det nye kommunesenteret. Så godt mottatt er den beslutningen at til og med nei-general Astad har snudd og stemmer ja. Alt burde ligge til rette for en ny, stor kommune på Fosen.

Men så vel er det ikke. For også på Ørland har noe skjedd. Det snakkes om at det blåser en nei-vind, og på Ørland blåser det som kjent friskt. Før helga sa varaordfører Finn Olav Odde (Sp), for mange fortsatt mest kjent som Farmen-Finn, at han hadde snudd og ville stemme nei. Det har også gått rykter om at ordfører Tom Myrvold (H) har vært relativt lunken, selv om han anbefaler en sammenslåing. Myrvold er uansett så smart at han skjønner det tar seg dårlig ut for en høyreordfører å gi regjeringens prestisjereform ytterligere motvind.

Det er sjelden rådhus som skaper utvikling i en kommune, men hvor rådhuset ligger har likevel en voldsom kraft. Holdningsendringen på Ørland handler naturlig nok om lokalisering, men også om penger. At Bjugn har en mye dårligere kommuneøkonomi, har gjort mange mer skeptisk. Kampflybasen har gitt ørlendingene en optimisme, selvtillit og framtidstro som de fleste trønderske kommuner bare kan drømme om. Men da er det også lett å bli seg selv nok. Ørlendingene bør minnes om at argumentene for en sammenslåing strengt tatt er de samme som for to år siden.

«Først sa du nei, så sa du. ja» synger Halvdan Sivertsen i «Bruremarsj fra Lødingen». Det kan meget vel bli dekkende for valget i Bjugn. Men i Ørland kan teksten ende opp med å bli snudd på hodet: «Først sa du ja, så sa du nei ...».

Hadde det vært en spøk, så hadde det vært en god en. Som valgresultat blir det bare trist.

Hør Adresseavisens kommentatorer på podkast:

foto
Situasjonen virker nesten snudd på hodet siden ordførerne Arnfinn Astad (Ap) og Hallgeir Grøntvedt (Sp) sist diskuterte sammenslåing mellom Bjugn og Ørland. Nå vil nei-general Astad stemme ja. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen
foto
Varaordfører Finn Olav Odde (Sp) har snudd og vil stemme nei til sammenslåing med Bjugn.
foto
Ordfører i Ørland, Tom Myrvold (H), vet at han har et stort ansvar for å gjennomføre kommunereformen. Her sammen med kommunalpolitisk talsmann Frank Jenssen (H).