Det er flere som har grunn til å juble og andre som med like god grunn kan være litt sure over at Trondheim fikk Norsk kulturråds nye kontor, kalt Kreativt Norge. Det betyr arbeidsplasser, mange millioner å forvalte og mulighet til å trekke veksler på NTNU og andre miljø i byen til regjeringens mål om å jobbe mer aktivt med kulturell næringsutvikling.

Det lå lenge i kortene at det ville være Bergen eller Stavanger som fikk dette kontoret. Noe av formålet med opprettelsen ser ut til å være å vise vilje til desentralisering av Norsk kulturråd. I Kulturrådets egen vurdering av lokalisering av kontoret for Kreativt Norge fra i fjor sommer ble Vestlandet trukket fram. Derfor er det for noen en strek i regninga at kontoret ikke ble lagt til Bergen eller Stavanger.

Les også «Trondheim får prestisjekontor»

Kulturpolitikerne fra Trondheim og Sør-Trøndelag, som sørget for at også Trondheim ble med på audition før jul for det statlige kulturbeinet som Kreativt Norge er, fortjener ros etter kampens hete. Skuffelsen er naturlig nok størst i Bergen, hvor kulturbyråd Julie Andersland ikke overraskende er kritisk til at Kulturrådets anbefalinger ikke ble fulgt. Bergens Tidende påpeker at kontoret legges til kulturministerens hjemby.

Det er opplagt mulig å se på beslutningen om lokalisering som en statsråds hilsen hjemover. Slik er det ofte i politikken. Linda Hofstad Hellelands forgjenger, Thorhild Widvey, kanaliserte en rekke satsinger mot Bergen og Stavanger, som for eksempel å opprettholde statlig støtte til Festspillene i Bergen da andre festivaler gikk mot mer usikker framtid. Et nytt prestisjekontor for filmstøtte ble i 2015 besluttet lagt til Bergen.

I begrunnelsen for å legge Kreativt Norge til Trondheim trekker statsråden særlig fram NTNU og teknologimiljøet i Trondheim. Etter at jubelen har lagt seg over ny statlig kulturvirksomhet til byen, fulgt av midler til forvaltning og syv årsverk, er det grunn til å se nærmere på hva «prestisjekontoret» egentlig skal gjøre og hvordan.

Det tydeligste vi kommer ny linje i kulturpolitikken under regjeringen Solberg, er mer satsing på kultur som næring. Derfor kan det nye prestisjekontoret i Trondheim fort bli et symbol på hvordan det går med det store blå satsingsprosjektet i kulturpolitikken. Der ligger det store muligheter, både for byen og statsråden, men også en betydelig fallhøyde. Derfor er det viktig hvem som skal være Kreativt Norge og hvordan.

Les også kommentaten «Ekstremistens strenge mor»