Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi er de fem faktorene som gjennomgås.

Det er selvsagt gledelig at Trondheim kommune scorer høyt, og klatrer på lista over landets beste kommuner. Det er positivt at NHO mener kommunen driver en aktiv og god politikk for næringslivet. Men når regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag trekker frem Trondheims offensive arealpolitikk og kommunens vilje til å skape nye bo- og næringsareal, trykker han på en ømt punkt i kommunepolitikken. Trondheim kommune er en versting når det gjelder å bygge ned dyrket mark.

En oversikt fra Statistisk sentralbyrå tidligere i sommer viser at Trondheim har bygget ned mest matjord av samtlige norske kommuner i perioden mellom 2004 og 2015.

Det Tord Lien kaller en offensiv arealpolitikk, er samtidig en lite fremtidsrettet og lite bærekraftig utvikling i et land som trenger å bevare mye mer matjord for kommende generasjoner. I en kommune som vokser så mye som Trondheim, er det politikernes oppgaver å sørge for at det tilrettelegges for boligbygging og etablering av nye arbeidsplasser.

Samtidig viser verstinglista over kommuner som bygger ned matjord viser at politikerne i Trondheim har vært for ettergivende for utbyggernes krav om å få de beste og mest tilgjengelige områdene omregulert til nærings- og boligformål. NHO viser liten vilje til å se byutviklingen i et større perspektiv når de jubler over at det stadig bygges på dyrket mark. Åkre bør brukes til matproduksjon.

NHO burde heiet frem en mer klimavennlig og attraktiv byutvikling sentrumsnært, fremfor å rose en politikk som åpner for å bygge «drabantbyer» i utkantene. Med dagens press mot dyrket mark utenfor sentrumsområdene, reduseres denne muligheten.

LES OGSÅ (EKSTERN LENKE): Dette er NHOs kommune-NM