Adresseavisen skriver at Rosenborg trenger en verdidebatt og har de siste dagene brukt noen utvalgte eksempler til å belyse dette. Vi kan forsikre både Adresseavisen og andre som er glad i Rosenborg om at vi hver dag diskuterer våre verdier og hvordan vi skal etterleve disse. Denne debatten er heftig og direkte. Verdiene er klubbens DNA og står meget sterkt i og utenfor klubben. Det viser avisen i praksis med å kommentere Rosenborgs verdier – til og med på lederplass.

LES OGSÅ: RBK er på vei bort fra sine verdier

Vi forstår at Adressa har en oppgave i å sette problemer under debatt og vi synes avisa ofte treffer godt med dette. Det er imidlertid ikke alltid vi er enig i avisas analyser og de slutninger som gjøres. Det gjør vi heller ikke nå. Vi mener det er lettvint når Adressas kommentator bl.a. bruker at vår utmerkede kaptein ikke stiller opp til intervju rett etter kamp, som bevis for at vi er ute å kjøre verdimessig. Etter et tap og en dårlig prestasjon kan det faktisk noen ganger være klokt å ikke stille opp for et titalls mikrofoner. Det betyr ikke at klubben fraviker sine verdier. Og når jeg som styreleder svarer på kritiske spørsmål rundt hvorvidt vi er på sporet med verdigrunnlaget i klubben, er det fordi styret har det overordnede ansvaret.

LES OGSÅ: En perfekt restart for RBK

Det betyr selvsagt ikke at trenerapparatet, spillere og alle andre i Rosenborg er fritatt for å ta vare på verdiene, men i den gitte situasjonen vurderte vi det som best at hovedtreneren fikk konsentrere seg om det sportslige, og overlate til styreleder å svare på Adressas spørsmål. Vår hovedtrener skal få konsentrere seg om nettopp å være hovedtrener. Spesielt i en situasjon der vi ikke har prestert så godt som vi har ønsket.

Vi ønsker at Adresseavisen utfordrer oss på hvordan vi bruker verdigrunnlaget. Da utøver avisa sitt samfunnsoppdrag og vi får tilt de nødvendige spørsmålene til hvordan bli bedre hver dag. Men vi forbeholder oss også retten til å gjøre egne vurderinger. Når dette skjer må det være på avgjørende saker.

LES OGSÅ: RBK i vingtrøbbel

Vi er nå f.eks. i en prosess der vi utfordrer oss selv på når vi skal starte påvirkningen av unge talenter og spillere. Noen ønsker dette skal skje på en meget tidlig tidspunkt, andre mener vi må vente lengst mulig. Dette har grunnleggende med vårt verdigrunnlag å gjøre. Adressa og Rosenborg har ulike roller, og noen ganger kan det synes stor avstand og liten gjensidig forståelse for disse rollene.

Vi ønsker imidlertid en aktiv og kritisk regionalpresse, men ikke forvent at vi alltid er helt enig. Det er faktisk da de gode svarene kommer frem. Dessuten er ikke fotball farlig, det er underholdning og utløser følelser og engasjement. Takk og pris for det. Av alle uviktige ting er fotball det desidert viktigste, som en vis mann en gang sa.

Ivar Koteng, Styreleder i Rosenborg