Vanskeligheter med å rekruttere allmennleger gjør at fastlegeordningen er under press flere steder i landet, advarer Norsk forening for allmennmedisin.

Det er neppe tilfeldig at utspillet kommer nå, like etter at Den norske legeforening startet forhandlingene med staten om en ny tariffavtale. Styrking av allmennmedisinen er et av de sentrale kravene. Det fremstår som et legitimt krav.

I et innslag på NRK P2 mandag morgen var temaet sviktende rekruttering til allmennmedisinen. De som får avtale som fastleger, er spesialister i allmennmedsin med åtte års utdannelse. Uten bedre ordninger for å stimulere til at flere leger velger denne utdanningsveien, kan fastlegeordningen være i fare, mener Allmennlegeforeningen.

Mange yngre leger kvier seg for å bli allmennmedisinere og etablere seg som fastleger. Det følger store kostnader med etableringen, og arbeidspresset er ofte stort med mange pålagte oppgaver og mye papirarbeid. Foreningens ledelse forteller også om fastleger som gir opp og slutter, særlig i distriktene. En vanlig konsekvens er da at andre fastleger i andre kommuner må overta deres listepasienter, noe som ytterligere øker arbeidspresset.

Ordningen med fastleger ble innført over hele landet i 2001. Alle innbyggere i en kommune skal ha sin faste lege. Dette skal sikre en bedre oppfølging av den enkelte pasient enn den gangen folk kunne «shoppe» rundt hos ulike leger. Hver fastlege kan ha inntil 2500 pasienter på sin liste og får et fast tilskudd for hver pasient.

Evalueringer av ordningen viser at de sentrale intensjonene i stor grad er oppfylt. men særlig på mindre steder kan det være vanskelig å gi alle pasienter egen fastlege. Nå vil staten gjeninnføre en gammel tilskuddsordning som skal gjøre det mer attraktivt å etablere seg som fastlege, opplyser statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Det må innebære at det også gjøres noe for å styrke rekrutteringen til allmennmedisin, noe som er avgjørende for at en god legeordning kan sikres. Av hensyn til pasientene må staten være villig til strekke seg langt.