Hovedansvaret for skandalen er det Arbeiderpartiet og ordfører Rita Ottervik som må ta. Ordføreren og hennes bystyregruppe har vært pådriverene for å gjennomføre det omstridte byggeprosjektet. Hovedargumentet for Øya var at dette var det eneste alternativet som var realistisk og økonomisk mulig å gjennomføre. Ap presset på da andre partier ville vurdere saken på nytt før endelig vedtak ble fattet.

Før sommeren ba styret i selskapet eierne om å tilføre 55 millioner kroner mer egenkapital. I tillegg ber de byggelånsbanken Nordea om økte lån på 15 millioner kroner. Økte kostnader og svekkede inntekter har ført til at Trondheim Spektrum nå er på randen av konkurs dersom eierne og byggelånsbanken ikke stiller opp. De tre bankene som eier selskapet sammen med Trondheim kommune, har sagt nei til å tilføre mer egenkapital.

Vi har tidligere påpekt store mangler i den politiske prosessen rundt byggeprosjektet på Øya som har skapt splittelse og sinne blant byens befolkning. Politisk press fra Ap, manglende utredning rundt alternative steder for hallen, og en saksbehandling preget av hastverk og mangler, har ført Trondheim inn i en situasjon som kan bli kostbar og krevende å forholde seg til.

Bystyret må på sitt neste møte ta stilling til om Trondheim Spektrum skal reddes fra konkurs. Alt tyder på at skandalen på Øya vil ende opp med at Trondheim kommune, på en eller annen måte, må plukke opp regninga. Og ingen vet hvor stor den vil bli. Dersom selskapet slås konkurs, vil det trolig bli kommunen som må finansiere gjennomføringen av byggeprosjektet. Dersom bystyret sier ja til å tilføre mer egenkapital, vil det også være kommunen som sitter igjen med hovedansvaret siden de får en større eierandel i selskapet.

Uansett er politikerne spilt sjakkmatt. Til sist må det kuttes på andre budsjettområder for å gjennomføre prestisjeprosjektet. Den nye hallen vil koste mye mer enn den smaker.