Kringkastingsrådet har vært under sterk kritikk fra norske medier de siste årene. I lederartikler og kommentarer har flere tatt til orde for å legge det ned. Kritikernes begrunnelse har vært at rådet er en utidsmessig ordning, med et politisk oppnevnt «vokterråd» for en moderne mediebedrift. Adresseavisen har ment at rådet fortsatt har en funksjon, som en mulighet for folk flest til å klage på NRK, som lisensbetalere. Utnevnelsen av Julie Brodtkorp som ny leder av Kringkastingsrådet gjør det ikke lettere å argumentere for rådets eksistens.

Utnevnelsen av Erna Solbergs tidligere statssekretær og stabssjef Julie Brodtkorp, innebærer et steg tilbake mot politisert ledelse av Kringkastingsrådet. Det er ikke noe nytt at en tidligere politiker går inn som leder av Kringkastingsrådet. May-Helen Molvær Grimstad (KrF), Kjellaug Nakkim (H) og Kjellbjørg Lunde (SV) har ledet Kringkastingsrådet etter årtusenskiftet. Bruddet med denne tradisjonen som daværende kulturminister Thorhild Widvey gjorde i 2014, burde fått større anerkjennelse. Det burde også blitt fulgt opp av dagens regjering.

Det beste argumentet for å opprettholde Kringkastingsrådet, er at det skal være et organ for publikum, ikke for regjeringen og Stortinget, selv om de oppnevner medlemmene.

Da tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, ble utnevnt som leder av Kringkastingsrådet i 2014, skrev kulturminister Widvey i en pressemelding: «Vi går bort fra prinsippet om å oppnevne en leder som hører til et politisk parti, og legger vekt på kompetanse på mediefeltet». Kloke ord, som fortsatt burde vært førende ved utnevnelse av ledelse av Kringkastingsrådet.

Julie Brodtkorp har vist seg som dyktig på flere områder og vil nok bestrebe seg på ikke å stille sin ledelse av Kringkastingsrådet lagelig til for hogg. Det kan godt hende hun blir en god leder av Kringkastingsrådet. Det er likevel vanskelig å se at hun har medieerfaring som gjør henne til en opplagt kandidat til vervet. Utnevnelsen kan gi signal om et tilbakesteg i en nødvendig modernisering og profesjonalisering av Kringastingsrådet.