Adresseavisen har i det siste hatt en rekke artikler om sykkelulykker, sågar med førstesideoppslag. Noen kunne forledes til å tro at sykling er spesielt farlig. Det er det ingen grunn til, snarere tvert imot. Forskningen har for lengst slått ettertrykkelig fast at sykling er livsforlengende. Det er mange år siden en stor dansk folkehelseundersøkelse (LB Andersen 2000) fant at de som syklet en halv time hver dag i snitt levde syv år lengre. Og her snakker vi om bedagelig sykling i flate Danmark!

Helsedirektoratet har funnet at man i snitt vinner åtte år med god livskvalitet når man oppfyller anbefalingen om en halv times fysisk aktivitet daglig, og opp mot det dobbelte ved å være ytterligere aktiv (rapport IS-1794). Nettopp denne effekten gjør at investering i økt sykling er så lønnsomt for samfunnet.

Den ferskeste forskningen fra Transportøkonomisk institutt (TØI rapport 1466) viser dessuten at dess flere som sykler dess tryggere er det for alle. De har studert adferd ved en rekke kryss i Oslo i løpet av året, og sett at det blir færre konflikter når sykkeltrafikken øker. Så det er ingen grunn til å bekymre seg over at sykkeltrafikken i Trondheim øker; det er fortsatt god plass til flere på sykkelveiene i Trondheim, og vi kan slå fast at det blir tryggere å sykle her.

Men ikke minst er en daglig sykkeltur noe som gir glede i hverdagen. Man får rørt seg, man får opplevd lokalmiljøet, kan lett hilse på bekjente langs veien, og får følelsen av vind i håret og velvære i kroppen. Med elsykkel blir selv motvind og motbakker bagateller. Skal man noen kilometer av gårde så er sykkel rett og slett genialt. Det betyr ikke at sykling er helt uten risiko, men de største risikofaktorene er det lett å gjøre noe med.

Osloundersøkelsen viste nylig at de fleste skader var eneulykker, og mange som følge av velt i trikkeskinner, hull i veien og grus på asfalt. Her i Trondheim kan feiing av grus bli mye, mye bedre. Vegvesenets kvalitetskrav er et godt utgangspunkt: Sykkelveier skal feies innen to uker etter siste snøfall. Kommunen bruker i dag gjerne tre måneder. Det kan bli bedre! Dette er noe Adresseavisen i større grad kan rette blikket mot – leserinnlegg viser at folk er opptatt av dette. Fotfølg de som bevilger penger til feiing og vedlikehold, og sjekk om vegeierne feier som de skal, og at hull i asfalten blir reparert.

God sykling!