I helgen gikk USA, Frankrike og Storbritannia til angrep på militære mål i Syria med raketter. Angrepet var en reaksjon på det som trolig var bruk av kjemiske våpen mot sivile i bydelen Douma i Damaskus. Bruk av kjemiske våpen er en avskyelig handling, forbudt under internasjonal lov. Angrepet i Douma kunne ikke forbli ustraffet. Samtidig ser vi en urovekkende utvikling i verdenssamfunnets evne til å reagere på krigsforbrytelser.

LES LEDEREN: Barbarisk angrep på uskyldige i Syria

I mange år har bildet av krigen i Syria blitt forvrengt av propaganda, særlig fra Russland. Fra russisk hold heter det at De hvite hjelmene, en syrisk hjelpeorganisasjon, fingerte angrepet i Douma med hjelp fra britisk etterretning. Påstandene framstår dels som hevn for at Storbritannia anklager Russland for å stå bak giftangrepet i Salisbury, dels som et forsøk på å så tvil om helgens angrep var rimelig.

Russlands propaganda stiller verdenssamfunnet i en vanskelig situasjon. Internasjonale lover er verdiløse hvis det ikke settes makt bak dem. Statsledere som ikke skyr noen midler for å vinne en konflikt, må avskrekkes. Hvis internasjonale lover bare er en bunke ark, har de ingen grunn til å respektere dem. Derfor er verdenssamfunnet nødt til å reagere på krigsforbrytelser.

Det anspente forholdet mellom stormaktene gjorde det vanskelig å skaffe bevis for at Assad sto bak angrepet i Douma. I FN blokkerte Russland et forslag om å starte en uavhengig undersøkelse. Nå er en undersøkelse i gang, men forsinkelsen har vært skadelig.

Mangelen på bevis for at Assad er ansvarlig for bruken av kjemiske våpen i Douma, gjør det lett å så tvil om legitimiteten i helgens rakettangrep. De fleste husker de feilaktige påstandene om «masseødeleggelsesvåpen» som ble framsatt før invasjonen av Irak. Det har skapt en rimelig forventning om at angrep som skal stanse eller straffe krigsforbrytelser må være basert på klare bevis.

Ved å blokkere undersøkelser, gjør Russland det vanskeligere å gripe inn mot krigsforbrytelser. I verste fall blir konsekvensen at despoter kan begå overgrep uten frykt for straff. Det vil være et svik mot ofrene, og en alvorlig svekkelse av den internasjonale rettsorden.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter