Det vil bety mye for Lademoen – og for flere andre sentrale strøk i Trondheim.

Etter en altfor lang forsinkelse ble det i juli igangsatt et prøveprosjekt der bilene fikk mindre plass i Innherredsveien. Gjennomkjøring forbi Rosendal kino ble forbudt. Gata fikk to i stedet for fire kjørefelt. Busstoppene mellom Rønningsbakken og Solsiden ble flyttet midt i gata, og syklistene fikk bedre plass.

Mange fryktet at biltrafikken på sideveiene ville øke kraftig. Dette skjedde tidlig i forsøksperioden, og i slutten av august foreslo Frp at prøveprosjektet skulle avsluttes umiddelbart. Frp tok feil. Trafikken på sideveiene roet seg raskt og flyter nå som før.

Statens vegvesens tall viser allerede nå at resultatene er oppsiktsvekkende gode. Antall syklister i Innherredsveien ble etter kort tid fordoblet, og gata fikk 30 prosent flere fotgjengere. Biltrafikken er redusert med mellom 15 og 20 prosent. Prøveprosjektet skal vare til januar, men konklusjonen er klar.

Dette er en svært gledelig nyhet, ikke bare for Lademoen, men for hele Trondheim, ja faktisk for alle større norske byer. Klimahensyn og befolkningsøkning i byene betyr at færre må kjøre bil og flere må gå, sykle og kjøre kollektivt. Resultatene av prøveprosjektet i Innherredsveien viser at dette er mulig når byene fører en bevisst politikk på området.

Hvis politikerne i Trondheim hadde hatt all makt i saken, skulle prøveprosjektet startet allerede i 2015. Men fylkespolitikerne var uenige. De har ansvaret for kollektivtrafikken og kan stoppe slike prosjekter. Dermed oppsto en lang og svært beklagelig forsinkelse.

Det som har skjedd i Innherredsveien, viser at slike prøveprosjekter er en smart vei å gå når man skal utvikle byen videre. Derfor er det klokt at samme fremgangsmåte blir brukt når man i 2018 skal redusere biltrafikken i Olav Tryggvasons gate og på Bakke bru. Først skal kommunen høste erfaringer gjennom et prøveprosjekt. Erfaringene i Innherredsveien gir håp om at man kan finne gode løsninger også i sentrumsgatene.