Loddtrekning blant byens borgere har gitt oss 50 nye rådgivere

foto