Mens noen lander global avtale, må andre hvile seg

foto