Ligger det russiske krigsfanger i Verdal, NRK?

foto