Det siste halvåret har handelen sunket i Midtbyen. Det har også vært en rekke butikk- og utestedskonkurser i det siste. Mange peker fingeren mot nye restriksjoner på bilkjøring i sentrum. Tøys.

Aldri før har det vært lettere å kjøre i Trondheim. Strindheimtunnelen er siste tilskuddet i en lang rekke tunnel- og veiprosjekter som har økt veikapasiteten inn til sentrum fra hele Trøndelag. Og veibyggingen stopper ikke opp. E6 fra Melhus til Tiller bygges nå om til firefelts vei.

Restriksjonene på bilkjøring som nå blir satt i gang i Midtbyen er helt nødvendige. Bilen tar mye plass, og plass er noe Midtbyen har lite av. Næringsforeningen i Trondheim oppgir at nær 75 prosent av dem som handler i Midtbyen går, sykler eller bruker buss. Andelen kommer bare til å øke i framtiden. Det er verken fornuftig eller rettferdig at bilen skal fortsette å okkupere like mye av den offentlige gateplassen.

På kort sikt svinger handelen opp og ned. Men den store utfordringen for tradisjonell handel er ikke kjørerestriksjoner og midlertidig anleggsarbeid, men internett.

I bilglade USA er det ikke sentrumsområdene som sliter, men heller shoppingsentrene i forstedene som har tapt mye av sin handel til Amazon og andre nettbutikker.

Heldigvis har Midtbyen mye å tilby som ikke enkelt kan erstattes av en nettbutikk. Handelsstanden i Midtbyen har lært å kombinere salg av varer og tjenester med det sosiale og kulturelle. Eksempler: Livid Jeans selger jeans og retro-klær, men arrangerer også konsert. Jakobsen og Svart er både kaffebrenneri, kafé, salgssted av brukte møbler og arrangerte nylig barnedag. Disse næringene er avhengig av at Midtbyen er et hyggelig og sosialt sted, ikke at alt er tilrettelagt for bil.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter