Bare 51 menn er tilbudt plass på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Hvis alle de 51 tar plassen de er tilbudt, får studiet 24 prosent menn. Andelen menn har vært like lav eller lavere i mange år. UiO vil som en forsøksordning kvotere inn 30 prosent menn på psykologi, men har fått nei av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Avslaget hennes er vanskelig å forstå. Psykologi er ett av flere fag der det er stort behov for flere mannlige studenter. Mange gutter og menn vil nok foretrekke å snakke med en mann om problemer de sliter med. Bedre kjønnsbalanse er også en fordel for studie- og fagmiljøet.

LES OGSÅ: 98 000 har fått tilbud om studieplass

NTNU er et forbilde på dette området. På de tekniske fagene på gamle NTH på Gløshaugen var det i alle år fullstendig mannsdominans. Da universitetet ga ekstrapoeng til kvinner som ville studere slike fag, økte kvinneandelen betraktelig.

Kvinnene har nå inntatt universitetene for fullt, og det er på tide å ta et tak på de fagene der mennene er dårligst representert. Mellom 80 og 90 prosent av sykepleierstudentene i Trondheim er kvinner. Prosenten er svært høy også på samfunnsmedisin, psykisk helse og pedagogikk. Andre tiltak en ekstrapoeng og kvotering må riktignok prøves først. Rekrutterings- og informasjonskampanjer kan ha en viss effekt. Men når kjønnsbalansen blir svært skjev og andre tiltak ikke hjelper, er ekstrapoeng nødvendig som en siste utvei.

UiO har i mange år prøvd ulike virkemidler for å få flere menn til å studere psykologi. De anser kvotering som siste utvei for å få en endring. Det er heller ikke slik at de mannlige søkerne som ikke kommer inn, har dårlige karakterer. Mange ligger helt på grensen av det svært høye karakterkravet.

LES OGSÅ: Loven åpner for at NTNU kan gi guttepoeng

Tiltak for å skape bedre kjønnsbalanse kan ikke bare gå i kvinnenes favør. God kjønnsbalanse i ulike yrker er en fordel for hele samfunnet. Stortinget har satt en grense på 20 prosent før man gir ekstrapoeng til ett kjønn, men stortingsvedtaket gir rom for tolkning. Når andre tiltak ikke hjelper, bør Iselin Nybø si ja til at UiO får gjennomføre et prøveprosjekt på profesjonsstudiet i psykologi.