Sorry, politikere. Det blir neppe flere barn av dette

foto