Sjetne skole gjennomgår for tiden en lenge etterlengtet rehabilitering, og i mellomtiden har barna undervisning på brakkeskolen på Brøset, om lag 10 km unna. Den midlertidige skolen på Brøset gir barna fra Sjetnemarka et tilbud som etter min mening ikke er tilfredsstillende, men det er ikke tema for dette innlegget.

LES OGSÅ: Feil å droppe setebelter, skriver fylkesrådmannen

De ti kilometerne til skolen går i all hovedsak på E6, med fartsgrense på 70 og 80 km/t og stor trafikk i de tidsrommene skoletransporten foregår. Denne transporten gjennomføres med AtB sine bybusser som i hovedsak er uten setebelter. Vi foreldre har siden dette ble klart i vinter protestert kraftig på mangelen på forsvarlig sikring av våre barn, uten å bli hørt. Adressa har fortjenestefullt satt fokus på saken, og skoleeier Rita Ottervik har tatt initiativ overfor AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune, uten at det ser ut til å gjøre nevneverdig inntrykk på administrerende direktør i AtB, Janne Sollie, eller fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Derimot fastslår AtB at de mener at transporten er innenfor regelverket, at ruten skal kjøres som i dag, og at det ikke bør monteres setebelter i bussene. AtB må finne «helhetlige, trygge løsninger innenfor de rammene vi disponerer», må vite. Andre løsninger er med andre ord lagt bort pga. økonomi, AtB har sågar brukt som argument for å installere belter at dette blir for mye prakk for voksne som bruker bybussene. Ja vel, men det er fortsatt ikke trygt eller etisk å utsette barna våre for denne faren. De 500 elevene på Sjetne skole er blitt brikker i et uverdig svarteperspill mellom fylkeskommunen, kommunen og AtB om hvem som skal sitte igjen med merutgiftene ved å gi barna våre forsvarlig busstransport. Som forelder til to elever på Sjetne skole gir jeg imidlertid blaffen i hvem som sitter med det formelle ansvaret og må ta de økonomiske følgene.

Det sentrale er at det offentlige ved Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og AtB sammen har ansvaret for at mine barn transporteres på en måte som alle med et snev av sunn fornuft vurderer som åpenbart uforsvarlig 380 mil i løpet av et skoleår. Rita, Tore O. og Janne Sollie: Nå må dere slutte med tullet. Sett dere ned og fiks dette før en buss full av usikrede skolebarn blir stående på tverra i Okstadbakken i vinter.

foto
Bjarte Rambjør Heide, far