Da Emil sluttet på fotball, var lettelsen stor

foto