Er det greit at barna på to av skolene i byen lærer mindre enn sine jevnaldrende?

foto